Historia miasta – część 2

Historia miasta – część 2

Kontynuujemy naszą opowieść o historii Kielc. Co działo się po wspomnianym w poprzednim wpisie przywileju, który uważany jest za oficjalne pozwolenie na powstanie miasta?

Przez kolejne wieki miasto nadal rozkwitało. Powstawały cechy, w których rzemieślnicy produkowali swoje wyroby. Wśród nich byli na przykład szewcy, którzy jako pierwsi znaleźli swoje miejsce w Kielcach. Postały także takie budynki jak ratusz, a później też i pałac. Zaczęły istnieć także huty metali, szkła i manufaktury, które zajmowały się produkcją zbroi, kopalnie. Niestety potop szwedzki zahamował nieco rozwój miasta. Zamarł handel, przestano wytwarzać wiele dóbr.

Kielcom jednak udało się odbudować. Postawały szkoły, licea, cegielnie, a także kopalnia wapienia na Kadzielni. Coraz więcej osób mieszkało w tym mieście, zaczęto więc budować więcej domów i mieszkań.

Niestety, po raz kolejny miasto zaczęło przeżywać kryzys.

Tym razem związany był z rozbiorami Polski. W tym czasie miasto nie rozwijało się zbytnio. Ważnymi inwestycjami, była budowa kolei, wybudowano nowy ratusz (poprzedni spłonął), powstał także teatr i droga łącząca Kielce z Warszawą i Krakowem. Pomimo tego, mieszkańcy byli terroryzowani przez władzę rosyjską. Wynikało to z prężnej działalności patriotycznej, ludzi związanych z tym miastem. Wielu z nich zostało zesłanych na Sybir.

Po wybuchu I Wojny Światowej miasto stało się siedzibą województwa.

Rozwój Kielc przerwała kolejna, II Wojna Światowa.

Już w pierwszych dniach miasto zostało zajęte przez Niemców. W dziejach Kielc nie brakuje tragicznych wydarzeń związanych z tym okresem…

Po wojnie miasto po raz kolejny odżywa. Rozwinęło się bardzo szkolnictwo, powstały też nowe mieszkania i osiedla. Obecnie miasto bardzo mocno korzysta ze środków oferowanych przez Unię Europejską, dzięki czemu udało się stworzyć wiele ciekawych miejsc, rozbudować infrastrukturę.

Kielce to (według wielu) miasto, które ma potencjał i możliwości. My postaramy się przestawić jego uroki i najpiękniejsze miejsca, a także informacje i bieżące wydarzenia.