Zapowiadane przekształcenia w strukturze Urzędu Miasta Kielce: zmiany personalne i nowe wydziały od lipca

Zapowiadane przekształcenia w strukturze Urzędu Miasta Kielce: zmiany personalne i nowe wydziały od lipca

Plan reorganizacji i zmian personalnych w Urzędzie Miasta Kielce został oficjalnie przedstawiony. Najbardziej widoczne zmiany dotyczą dyrekcji – niektórzy dyrektorzy jak Artur Hajdorowicza, Bożena Szczypiór i Sławomir Stachura opuszczają swoje stanowiska. Nowa struktura urzędu wejdzie w życie 1 lipca tego roku.

Agata Wojda, prezydent miasta, podkreśliła, że reorganizacja jest wynikiem długotrwałych konsultacji z zarządem miasta oraz klubem radnych Perspektywy. Zgodnie z zaprezentowanym planem, liczba komórek organizacyjnych urzędu zmniejszy się z 18 do 17.

Pośród nowopowstałych wydziałów znajdzie się Biuro Rozwoju Miasta, skupiające biura Planowania Przestrzennego, Smart City i Centrum Obsługi Inwestora. Dyrektorem Biura zostanie Anna Dwurnik, a stanowisko dwóch wicedyrektorów zostanie obsadzone poprzez przyszłe konkursy.

Kolejnym nowym działem będzie Biuro Mobilności. Powołano je z myślą o lepszym zarządzaniu infrastrukturą i transportem miejskim. W planach urzędu jest przekazanie kierownictwa tej komórki doświadczonej osobie z innego samorządu świętokrzyskiego.

Centrum Bezpieczeństwa Miasta skupi się na sprawach obrony cywilnej, globalnego bezpieczeństwa oraz edukacji. Tymczasowym dyrektorem Centrum zostanie Krzysztof Papuda, ale w przyszłości urząd planuje przeprowadzić konkurs na to stanowisko.