Kielce przyszłości – debata na temat wyludniania się i rozwoju miasta

Kielce przyszłości – debata na temat wyludniania się i rozwoju miasta

26 czerwca odbyła się inspirująca debata dotycząca problemów związanych z kurczeniem się Kielc, szansami i wyzwaniami na przyszłość, jak również o strategii rozwoju miasta opracowanej w roku 2022. Wydarzenie to, zaplanowane przez Fundację Perspektywy, zgromadziło wiele wartościowych postaci ze świata nauki i biznesu, które dyskutowały na te tematy.

Z prelegentów można było usłyszeć dr hab. inż. arch. Kingę Racoń-Leję, która omówiła swoją prezentację pt. “Wizji miasta i celach rozwoju. Strategia Kielc wobec kurczenia się”. Podkreślała ona znaczenie wsparcia władz wojewódzkich oraz społeczności lokalnej w procesie walki z problemem kurczenia się miast. Zauważyła także, że Kielce są typem miejscowości cierpiącej na ponadprzeciętne wyludnienia.

Drugi prelegent to dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, który poruszył kwestię “Kurczenia i rozwoju miasta, a uwarunkowanie planistyczne”. Podkreślił wartość Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030 + w kierunku Smart City z 2022 roku i zasygnalizował, że nowy plan ogólny powinien nawiązywać do tej strategii. Wątpliwości budziło natomiast czy nie trzeba zmienić strategii, jeżeli jest niesatysfakcjonująca.

Kolejnym punktem debaty było omówienie “lex deweloper” przez Konrada Płochockiego, wiceprezesa Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ten podkreślił, że decyzja o przyjęciu tej ustawy leży w gestii radnych i nie jest obowiązkowa. Omówił też aspekt tego zagadnienia, czy “lex deweloper” to zagrożenie, czy szansa dla miasta.

Debata zakończyła się dyskusją z udziałem mieszkańców Kielc, lokalnych przedsiębiorców, specjalistów oraz radnych. Wśród propozycji na przyszłość miasta pojawiły się pomysły na promowanie Kielc jako miasta przyjaznego rodzinom z dziećmi oraz miejsca o wysokiej jakości życia i edukacji.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Perspektywy, a wśród gości znaleźli się między innymi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz prezydent Kielc Agata Wojda.