Zabytkowe ogrodzenie Muzeum Wsi Kieleckiej przechodzi renowację

Zabytkowe ogrodzenie Muzeum Wsi Kieleckiej przechodzi renowację

Proces odnawiania i konserwacji historycznego ogrodzenia, które otacza teren z Dworkiem Laszczyków przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach, został rozpoczęty przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Ogrodzenie, składające się z siedmiu przęseł i bramy wjazdowej, jest w opłakanym stanie technicznym. Łączny koszt prac konserwacyjnych wynosi 300 tys. zł brutto. Na ten cel Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało dotację od Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie, o wartości 700 tys. zł netto, zostało przyznane na prowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich w obiektach muzealnych, a jednym z projektów finansowanych z tej puli jest renowacja wspomnianego ogrodzenia.

Stan techniczny ogrodzenia jest alarmujący. Najbardziej dotknięta zniszczeniami jest część pokryta gontem – silnie zawilgocona i pokryta porostami. Kolejne elementy wymagające napraw to słupy i podmurówka, z których odpada tynk oraz farba. Brak odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych sprawił, że dolne partie drewnianych elementów ogrodzenia są zawilgocone. Wymaga również naprawy i częściowej rekonstrukcji kamienny stopień położony przy furtce obok bramy wjazdowej.

Zakończenie wszystkich prac związanych z renowacją jest planowane na koniec bieżącego roku.