Modernizacja przejść dla pieszych w pobliżu szkół za blisko 200 tys. złotych

Modernizacja przejść dla pieszych w pobliżu szkół za blisko 200 tys. złotych

Kielce, miasto stawiające na bezpieczeństwo swoich mieszkańców, uzyskało dodatkowe środki finansowe na renowację kilku przejść dla pieszych znajdujących się w sąsiedztwie szkół. Dofinansowanie, które wynosi prawie 200 tys. złotych, otrzymano z Programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Dwa projektowe wnioski zostały złożone przez Urząd Miasta. Pierwszy z nich obejmował kwotę 92,7 tys. złotych i dotyczył modernizacji dwóch przejść dla pieszych znajdujących się przy al. Legionów (przy VII Liceum Ogólnokształcącym i Technikum nr 8) oraz ul. Ściegiennego (w pobliżu I Liceum Ogólnokształcącym i Suzuki Arenie). Drugi wniosek, wyceniony na 94,5 tys. złotych, przewidywał renowację przejść przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Chopina, które sąsiadują ze Szkołą Podstawową nr 28 oraz Urzędem Miasta. W ramach tych projektów zostanie wprowadzone nowe oznakowanie, a także oświetlenie LED.

Agata Wojda zapewniła, że urząd jest gotowy do rozpoczęcia przetargu na wykonanie tych prac w najbliższym możliwym czasie. Dodatkowo, zaplanowano, aby cały proces modernizacji został zakończony przed nadejściem okresu jesienno-zimowego.

W ramach zmian pojawi się nowe oświetlenie i aktualizowane oznakowanie, zarówno pionowe jak i poziome, na tle fluorescencyjnym. Ponadto, dla zwiększenia bezpieczeństwa, przy przejściach zostaną zamontowane żółte płytki ostrzegawcze wyposażone w wypustki. Program zakłada również prowadzenie działań edukacyjnych na temat zagrożeń i bezpiecznego poruszania się po drogach przez Policję w szkołach. Prezydent Kielc podkreślił, jak ważne jest to, aby piesi byli dobrze widoczni, odpowiednio oświetleni i przede wszystkim bezpieczni.

„Razem Bezpieczniej” jest programem rządowym realizowanym od 2007 roku. Dotąd w regionie świętokrzyskim przeprowadzono 74 projekty na kwotę 4,2 mln złotych. W obecnej edycji programu do regionu trafiło dodatkowe 1,05 mln złotych.

Głównym celem tego programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zachęcanie do lokalnych inicjatyw. Dążą one do wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat lokalnych zagrożeń bezpieczeństwa i skutecznej prewencji.