Rekrutacja na stanowiska dyrektorskie w Urzędzie Miasta Kielce

Rekrutacja na stanowiska dyrektorskie w Urzędzie Miasta Kielce

Na terenie Kielc, Ratusz rozpoczął proces rekrutacyjny, poszukując kandydatów do objęcia trzech dyrektorskich stanowisk. Rekrutacja skierowana jest do osób, które mają ambicje objąć kierownicze role w trzech różnych wydziałach miejskiego urzędu.

Wszystko to wynika z przestrzegania nowych regulacji organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce – od 1 lipca struktura została przeorganizowana. W rezultacie powstało 11 wydziałów, cztery biura, jedno centrum oraz Urząd Stanu Cywilnego. Mimo że liczba jednostek organizacyjnych zmniejszyła się o jedną w porównaniu do poprzedniego schematu, zakres obowiązków w poszczególnych wydziałach uległ zmianie. Wprowadzenie tych zmian wiąże się także z rezygnacją niektórych dyrektorów wydziałów, zwolnieniami innych, lub z koniecznością znalezienia nowego lidera dla nowo utworzonej jednostki.

Agata Wojda, prezydentka Kielc, wyraziła swoje oczekiwania co do kandydatów, podkreślając potrzebę zaangażowania, kreatywności i chęci współtworzenia miasta. Pierwsze konkursy na stanowiska dyrektorskie w Urzędzie Miasta zostały już oficjalnie ogłoszone.

Urząd Miasta Kielce poszukuje kandydatów na stanowiska dyrektora Wydziału Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej, dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrektora Wydziału Administracji i Kadr. Wszystkim kandydatom stawiane są takie same wymagania – wykształcenie magisterskie i minimum pięć lat doświadczenia zawodowego, z czego przynajmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym.

Terminy składania dokumentów aplikacyjnych na poszczególne stanowiska różnią się. Do 12 lipca można aplikować na stanowisko dyrektora Wydziału Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej. Na stanowisko dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu termin upływa 15 lipca, natomiast na ostatnie stanowisko – dyrektora Wydziału Administracji i Kadr – dokumenty można składać do 16 lipca.