Zakończenie budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Jadownikach

Zakończenie budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Jadownikach

Przy Szkole Podstawowej w Jadownikach, położonej w gminie Pawłów, realizacja budowy nowoczesnej sali gimnastycznej jest bliska zakończenia. Jest to jedyna szkoła w tej gminie, która jeszcze nie posiadała dedykowanego obiektu do prowadzenia zajęć sportowych. Do tej pory uczniowie korzystali z pomieszczenia, które nie spełniało wymogów przestrzeni przeznaczonej do ćwiczeń.

Marek Wojtas, wójt Pawłowa, udziela informacji o planach dotyczących nowego obiektu. Sala gimnastyczna zostanie zbudowana tuż obok istniejącego budynku szkoły i zostanie z nim połączona za pomocą łącznika. Wewnątrz łącznika znajdzie się przestrzeń dla zaplecza sanitarne, ale również miejsce dla lokalnej społeczności, w tym dla koła gospodyń wiejskich. Przewiduje się oddzielne wejście do łącznika oraz pobliski plac manewrowy dla straży pożarnej i kilkanaście miejsc parkingowych.

Budowa sali sportowej jest częścią szerszego planu inwestycyjnego, który obejmuje również modernizację szkoły w Łomnie oraz budowę dwóch boisk sportowych. Całkowity koszt realizacji tych przedsięwzięć wyniesie 17 mln zł. Na ten cel ze środków Polskiego Ładu uzyskano dotację w wysokości ponad 7 mln zł.

Agnieszka Jędrzejczyk-Skimina, dyrektor szkoły w Jadownikach, zaznacza, że nowa sala gimnastyczna przyczyni się do poprawy organizacji pracy szkoły. Wyraża nadzieję, że zarówno dzieci, jak i nauczyciele skorzystają na tej inwestycji. Dzięki nowemu obiektowi możliwe będzie nie tylko podniesienie poziomu osiągnięć sportowych uczniów, ale także zwiększenie przestrzeni szkolnej. W miejscu starej sali gimnastycznej powstaną dwie dodatkowe pracownie dla uczniów, co pozwoli na zakończenie nauki w systemie zmianowym.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jadownikach to miejsce nauki dla 126 dzieci. Oczekuje się, że nowa sala gimnastyczna zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.