Wzrost liczby przedstawicieli wojewody świętokrzyskiego wraz z nadchodzącymi wyborami

Wzrost liczby przedstawicieli wojewody świętokrzyskiego wraz z nadchodzącymi wyborami

Józef Bryk, obecny wojewoda świętokrzyski, mianuje coraz więcej pełnomocników przed zbliżającymi się wyborami. Wśród tych, którzy ubiegają się o stanowisko, jest Gerard Pedrycz – znany z bliskiej współpracy z posłem Arturem Gieradą. Pedrycz jest teraz kandydatem na sejmik województwa ze strony Koalicji Obywatelskiej i ma pełnić funkcję doradcy Józefa Bryka w sprawach bezpieczeństwa oraz obronności.

Angelina Kosiek, rzeczniczka prasowa, poinformowała również o nominacji nowych pełnomocników. Z dniem 1 marca Michał Piasecki został mianowany pełnomocnikiem wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Piasecki będzie odpowiedzialny za koordynowanie ważnych dla społeczeństwa obywatelskiego konsultacji na terenie regionu, jak również za wsparcie lokalnych organizacji w zdobywaniu funduszy na ich działalność.

Micahł Piasecki jest nie tylko sekretarzem zarządu świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej, ale także kandyduje do Rady Miasta Kielce z listy Koalicji Obywatelskiej. Piasecki, który jest wykształconym politologiem, pełni także rolę prezesa Stowarzyszenia Homo Politicus.

W drugiej połowie lutego, wojewoda Bryk mianował Michała Skotnickiego, obecnego wicewojewodę, pełnomocnikiem do spraw rolnictwa. Skotnicki będzie głównie współpracował z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w zakresie rolnictwa, w tym również zidentyfikowanie i eliminowanie nieprawidłowości w transporcie towarów z Ukrainy do Polski.

Obecnie 12 pełnomocników wspiera pracę wojewody. Większość z nich została mianowana jeszcze przez poprzedniego wojewodę, Zbigniewa Koniusza. Z nimi są podpisywane umowy o dzieło.