Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej do Częstochowy

Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej do Częstochowy

Dzisiejszy dzień (wtorek, 8 sierpnia) przyniósł ze sobą blisko tysiąc pątników z Diecezji Kieleckiej, którzy podążają w kierunku Częstochowy. Ci pielgrzymi, znajdujący się aktualnie na 42. Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej na Jasną Górę, wstąpili do Kielc. Najmłodszy z uczestników pielgrzymki ma zaledwie dwa miesiące, a wszyscy rozpoczęli swoją duchową podróż w niedzielę, 6 sierpnia.

Biskup Jan Piotrowski wyraził swoje spostrzeżenia dotyczące liczby pielgrzymów, podkreślając jak głęboka jest ich wiara. Zauważył, że taka frekwencja świadczy o silnym poczuciu wdzięczności wobec Maryi i Boga za dar chrztu świętego oraz możliwość bycia częścią kościoła, który nieustannie dąży ku lepszemu. Hierarcha również przyznał, jak bardzo widoczne są duchowe potrzeby człowieka.

Wśród pielgrzymów znalazła się także pani Wiesława z Masłowa, która bierze udział w pielgrzymce już po raz 23. Podkreśliła moc i energię płynącą z takiej duchowej podróży, która według niej jest ogromną motywacją do życia. Pani Teresa z Pińczowa również często uczestniczy w tym wydarzeniu. Mimo pewnych trudności pogodowych, dla niej najistotniejsza jest wspólnota grupy. W pielgrzymce bierze udział także Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, który pielgrzymuje w prywatnej intencji.

Po dotarciu do Kielc pielgrzymi mieli okazję uczestniczyć w mszy świętej odprawionej w bazylice katedralnej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kieleckiej. Swoją duchową podróż kontynuować będą jutro o godzinie 6:00 rano, a planowane dotarcie na Jasną Górę przewidziane jest na sobotę, 12 sierpnia.