Akt przysięgi wojskowej jako wyraz patriotyzmu i zobowiązania żołnierzy

Akt przysięgi wojskowej jako wyraz patriotyzmu i zobowiązania żołnierzy

Akt przysięgi wojskowej jest nie tylko ślubowaniem, ale również wyrazem głębokiego patriotyzmu oraz największego zaangażowania w dążeniu do realizacji celów i zadań, które stawia przed żołnierzami polskim Narodem. Z dumą nosząc mundur ozdobiony biało-czerwoną flagą, reprezentują oni godnie wartości i ideały, za które walczyły pokolenia Polaków – zaznaczył to w swoim wystąpieniu zastępca podpułkownika Krzysztof Orzech, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Podczas uroczystości przysięgi wojskowej wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz skierował się do żołnierzy ze słowami pełnymi uznania dla ich patriotycznej postawy oraz oddania w służbie Narodu. Podkreślił, że te cechy zasługują na szacunek. Wyraził również swoje przekonanie, że decyzja o noszeniu wojskowego uniformu wynika z poszanowania najważniejszych wartości, takich jak honor i miłość do Ojczyzny. Wyraził nadzieję, że różnorodne wyzwania, które będą musieli stawić czoła w przyszłości, dodatkowo umocnią ich postawę patriotyczną oraz poświęcenie dla dobra Rzeczpospolitej.

Dodał także, że swoimi czynami i postawą żołnierze ci będą mogli jeszcze bardziej wzmacniać etos służby wojskowej, podtrzymując tradycję pokoleń walczących o niepodległość i suwerenność Polski. To właśnie dzięki ich wysiłkom i poświęceniu nasza armia będzie mogła dalej realizować swoje cele oraz rozwijać się na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa kraju oraz jego obywateli.