Obchody Międzynarodowego Dnia Sztuki i kwietniowych Dni Otwartych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Obchody Międzynarodowego Dnia Sztuki i kwietniowych Dni Otwartych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Z okazji obchodzenia Międzynarodowego Dnia Sztuki, jak również w związku z kwietniowymi Dniami Otwartymi, Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ma zaszczyt zaprosić studentów oraz szeroką publiczność na wspólne świętowanie tego wydarzenia. Poniedziałek 15 kwietnia obfitować będzie w różnorodne atrakcje organizowane przez Instytut Sztuk Wizualnych i Instytut Muzyki.

Ustalony program imprezy obejmuje możliwość zwiedzenia budynku mieszczącego się przy ulicy Podklasztornej 117. Dodatkowo, goście będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu cyjanotypii i papieroplastyki. Przewidziane są też wernisaże, wykłady oraz spotkania ze specjalistami.

Czas trwania uroczystości związanych z Międzynarodowym Dniem Sztuki wynosić będzie od godziny 9 do 20. W ramach odbywających się warsztatów, wszyscy chętni zdobędą umiejętności z zakresu techniki papieroplastyki. Sprawdzą przy tym możliwości jej profesjonalnego zastosowania w praktyce artystycznej. Prowadzące warsztaty instruktorki zaprezentują przykłady nowatorskich, w pełni papierowych dzieł sztuki. Co więcej, uczestnicy będą mieli okazję wykonać własne prace w poznanej technice.

Instytut Sztuk Wizualnych oferuje także zwiedzanie międzynarodowej wystawy grafiki artystycznej o nazwie „Grafika gór II. Geo. Migracje transgraficzne”. Ekspozycja ta znajduje się w Centrum Sztuki Współczesnej ARTLAB Instytutu Sztuk Wizualnych oraz Galerii 2.