Włostowski Pałac Karskich odzyska swój dawniejszy splendor dzięki starostwu powiatowemu w Opatowie

Włostowski Pałac Karskich odzyska swój dawniejszy splendor dzięki starostwu powiatowemu w Opatowie

Starostwo powiatowe w Opatowie zdecydowało się na zakup budynku Pałacu Karskich we Włostowie za kwotę 700 tysięcy złotych. W skład nieruchomości wchodzi również park oraz oficyna. Planowane jest przekształcenie pałacu w ośrodek kulturalny, który będzie kierowany ku prezentowaniu historii polskiego ziemiaństwa.

Głównym promotorem tego przedsięwzięcia jest opatowski starosta, Tomasz Staniek. Zaznacza on, iż inwestycja ta pozwoli na rozbudowę miejscowości Włostów pod kątem zarówno gospodarczym, jak i kulturalnym. Starosta Staniek wskazuje również, że aktualnie na terenie tej miejscowości trwa budowa centrum gospodarczego, a ponadto istnieją plany dotyczące rozwoju agrobiznesu w tym regionie.

Starosta nie wyklucza możliwości przekształcenia odrestaurowanego pałacu w hotel, co mogłoby generować zyski przeznaczone na finansowanie działalności kulturalnej. Jako inspirujące przykłady podobnych realizacji, starosta wymienia pałace w Łoniowie i Kurozwękach.

Budynek pałacu Karskich powstał w XIX wieku według projektu włoskiego architekta, Henryka Marconiego. Przez lata gościł on wiele znakomitych postaci, między innymi Stefana Żeromskiego, który tworzył tu swoje „Popioły”, a także biskupa sandomierskiego Mariana Ryxa. Historia pałacu i jego właścicieli była tematem jednego ze słuchowisk Radia Kielce z serii 'Wyprawa w nieznane’.