ZTM wprowadza zmiany w trasie autobusu linii 108 od czerwca 2024 roku

ZTM wprowadza zmiany w trasie autobusu linii 108 od czerwca 2024 roku

Zarząd Transportu Miejskiego zwraca uwagę mieszkańców miasta na planowaną modyfikację trasy linii autobusowej numer 108. Zmiany, które wejdą w życie począwszy od soboty, pierwszego dnia czerwca 2024 roku, obejmują przekierowanie autobusów tej linii na ulice Kamińskiego i Podklasztorną. Ta decyzja ma na celu zapewnienie dostępności komunikacyjnej miejsc takich jak Centrum Onkologii, które będzie obsługiwane od strony południowej i zachodniej, a także Ogrodu Botanicznego.

W konsekwencji nowego układu trasy, autobusy linii 108 nie będą już jeździły ulicami Jagiellońską i Grunwaldzką, które do tej pory były częścią ich stałego szlaku.

W ramach tych zmian, na ulicy Podklasztornej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Artwińskiego, Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o ustanowieniu dodatkowych przystanków autobusowych – Podklasztorna/Centrum Onkologii. Te nowe punkty zatrzymań mają za zadanie zwiększyć dostępność komunikacyjną dla osób korzystających z usług Centrum.