Zapowiedź remontu DK74 i ul. Łódzkiej w Kielcach: Wspólna inicjatywa firm na rzecz rozwoju zachodniej dzielnicy

Zapowiedź remontu DK74 i ul. Łódzkiej w Kielcach: Wspólna inicjatywa firm na rzecz rozwoju zachodniej dzielnicy

Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw z zachodnich rejonów Kielc podjęli decyzję o utworzeniu wspólnej inicjatywy, której celem jest promowanie rozwoju tej części miasta. Przed tymi firmami otwierają się nowe możliwości i perspektywy, choć nie ustrzegą się wyzwań – szczególnie w najbliższych miesiącach, kiedy to zaplanowano rozpoczęcie remontów kluczowych arterii komunikacyjnych, takich jak droga DK74 oraz ulica Łódzka.

W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Malików i Batalionów Chłopskich. Te zmiany drastycznie wpłyną na działania prowadzone przez firmy w pobliżu i stały się motorem do stworzenia porozumienia między przedsiębiorcami, którzy pragną skutecznie prowadzić swoje działalności podczas trwania prac oraz dbać o swoje biznesowe interesy.

Pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się 27 marca w Targach Kielce, które nie tylko były gospodarzem, ale również inicjatorem tego przedsięwzięcia. Dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce, wyraził po tym spotkaniu swoją wiarę w potencjalne korzyści takiej współpracy, podkreślając możliwość działania na rzecz dzielnicy oraz lobbowania za najbardziej korzystnymi rozwiązaniami dla uczestników inicjatywy.

Podczas spotkania odbywającego się przy śniadaniu, przedsiębiorcy nie tylko dyskutowali o przeszkodach, ale także o szansach. Wielu z nich dostrzegło znaczny potencjał dzielnicy i możliwość jej transformacji w biznesowe centrum Kielc.

Przedsiębiorcy tacy jak Marek Patecki, właściciel KIA Patecki, Katarzyna Kowalska-Kala, prezes zarządu DS Smith czy Marta Brożyna, prezes zarządu IVECO Kielce podkreślali znaczenie współpracy i potencjał wynikający z lokalnej synergii. Zgromadzeni widzieli też ogromne możliwości dla małych firm, które mogą skorzystać na tej inicjatywie.

Pierwsze spotkanie było jedynie prologiem do dalszych działań. Przedstawiciele firm mają wiele ambitnych planów dotyczących nie tylko komunikacji. Mają już pomysły na rozwój dzielnicy i odkrycie jej biznesowego potencjału. Planują wspólnie ubiegać się o fundusze na rewitalizację okolicy i inne istotne projekty.

W zachodniej części Kielc, w rejonie takich ulic jak Malików, Skrajna, Łódzka, Transportowców, Wystawowa, Zakładowa czy Batalionów Chłopskich, działa blisko 100 firm. Podczas spotkania poruszono wiele problemów związanych z komunikacją, jak korki podczas dużych wystaw, brak zatoczek autobusowych, konieczność poszerzenia jezdni i budowy dodatkowych parkingów oraz tragiczny stan dróg. Rozważano także możliwości wykorzystania środków unijnych i współpracy pomiędzy firmami. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Kielcach.