Przebudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Wystawowej i Malików wpływa na organizację ruchu w Kielcach

Przebudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Wystawowej i Malików wpływa na organizację ruchu w Kielcach

Według informacji od Miejskiego Zarządu Dróg, rozpoczynająca się przebudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Wystawowej i Malików w Kielcach, prowadzi do planowanych zmian w układzie ruchu drogowego. Od 13 marca należy spodziewać się modyfikacji, które dotyczą także dwóch linii autobusowych – 25 i 102. To jest wynikiem oświadczenia Zarządu Transportu Miejskiego o zmianach w godzinach oraz trasie ich kursowania.

W ramach pierwszego etapu tymczasowych zmian, ulica Wystawowa zostanie zamknięta dla ruchu od skrzyżowania z ulicami Batalionów Chłopskich i Malików aż do ulicy Miedzianej. Obwodnica obejmująca ten zamknięty odcinek będzie prowadzić przez ulice Batalionów Chłopskich i Bolesława Markowskiego. Przeznaczone do remontu skrzyżowanie będzie pozbawione sygnalizacji świetlnej.

Autobusy linii 25 i 102 będą tymczasowo przekierowane na obwodnicę poprzez ulice Batalionów Chłopskich i Wystawową. Czasy odjazdów również ulegną zmianie. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Zakładana inwestycja przewiduje rozbudowę obecnego skrzyżowania do formy 2-pasowego ronda turbinowego z czterema wlotami. Projekt założył również utworzenie parkingów na ulicy Wystawowej po stronie wschodniej z dodatkową drogą manewrową. W skład inwestycji wchodzi także budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przejazdów dla rowerzystów i chodników na terenie skrzyżowania.

Przebudowywane skrzyżowanie, znajdujące się w przemysłowej części Kielc, ma kluczowe znaczenie dla działalności firm z tego obszaru. Realizacja projektu znacząco poprawi funkcjonowanie komunikacji na linii północ-południe między drogą S7 a DW 786. Dodatkowo, inwestycja ta zapewni pozytywny wpływ na rozwój terenów inwestycyjnych w osiedlu Niewachlów.