Dialog Społeczny w Kielcach dotyczący reorganizacji ruchu związanej z budową odcinka drogi ekspresowej nr 74 oraz monitoringu jakości powietrza

Dialog Społeczny w Kielcach dotyczący reorganizacji ruchu związanej z budową odcinka drogi ekspresowej nr 74 oraz monitoringu jakości powietrza

W Kielcach odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym omówione zostały plany zmian organizacji ruchu związane z budową miejskiego odcinka drogi ekspresowej nr 74. Poruszone zostały również kwestie dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności monitorowania jakości powietrza na obszarze regionu.

Podczas debat spotkania uczestniczyli między innymi Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc oraz Grzegorz Staszewski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w tym mieście. Przewodnictwo nad obradami sprawował Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.

Koncepcję zmienionej organizacji ruchu w Kielcach przedstawił Krzysztof Strzelczyk, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Skomponowany przez niego plan zakłada wprowadzenie zmian już w czwartym kwartale bieżącego roku. Wiceprezydent Bożena Szczypiór podkreśliła skomplikowanie zadania, jakim jest zapewnienie płynności ruchu podczas budowy odcinka drogi, ale jednocześnie zapewniła, że miasto jest na zaawansowanym etapie prac nad rozwiązaniami, które pomogą zminimalizować ewentualne utrudnienia.

Podczas obrad poruszane były też inne tematy, takie jak zagadnienia związane z zarządzaniem składowiskami odpadów komunalnych, zwłaszcza tych niebezpiecznych. Omówione zostały również możliwości monitoringu i ochrony jakości powietrza w Kielcach i całym regionie.