26 milionów złotych z funduszy europejskich zainwestowanych w projekty społeczne regionu świętokrzyskiego

26 milionów złotych z funduszy europejskich zainwestowanych w projekty społeczne regionu świętokrzyskiego

Świętokrzyskie województwo stało się beneficjentem 26 milionów złotych z funduszy europejskich, które zostaną przeznaczone na realizację dziewięciu inicjatyw społecznych. Fundusze pochodzą z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Projekty obejmują tworzenie Centrów Usług Społecznych, zapewnienie wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacji bezdomności oraz poprawę jakości edukacji w liceach ogólnokształcących.

Umowy dotyczące tych projektów zostały podpisane podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek. Jak wyjaśniła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, największa część dofinansowania – ponad 20 milionów złotych – posłuży do utworzenia Centrów Usług Społecznych w trzech gminach. Pozostałe projekty skierowane są do osób cierpiących na bezdomność oraz mają na celu podniesienie standardów edukacji w liceach ogólnokształcących regionu.

Planowane Centra Usług Społecznych (CUS) powstaną w gminach Łagów, Mniów i Połaniec. Z trzech projektów skorzysta ponad 3,1 tys. osób, a kwota dofinansowania wynosi ponad 20 milionów złotych. CUS-y mają na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla mieszkańców tych gmin, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. Usługi będą świadczone przez kwalifikowanych specjalistów i obejmują m.in. opiekę zdrowotną nad dziećmi, wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, profilaktykę zdrowotną dla mieszkańców oraz pomoc osobom wymagającym codziennej opieki.

Wsparcie dla osób bezdomnych będzie realizowane za pośrednictwem dwóch projektów prowadzonych w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3,4 miliona złotych. Projekty te obejmują wsparcie zarówno dla osób bezdomnych, jak i pracowników socjalnych zajmujących się pomocą w tym obszarze.

Ostatnie cztery projekty skupiają się na podnoszeniu jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Łącznie skorzysta z nich 1257 osób, w tym 1230 uczniów i 27 nauczycieli. Projekty te przewidują m.in. warsztaty, eksperymenty i wykłady mające na celu pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu technologii komputerowych, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz języków obcych.