GDDKiA w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę kieleckiego odcinka drogi ekspresowej S74

GDDKiA w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę kieleckiego odcinka drogi ekspresowej S74

Jacek Bojarowicz, kierujący projektem realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przekazał informację, że do końca obecnego roku planowane jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej S74 w Kielcach. Wyjaśnił również, że prace budowlane mają zostać zainaugurowane wiosną 2025 roku. W chwili obecnej prowadzone są prace nad dokumentacją oraz tworzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu miejskiego.

Wciąż trwa praca nad stworzeniem planu tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać podczas realizacji inwestycji. Ten etap prac jest konsultowany z władzami miasta. Została już przygotowana wstępna propozycja objazdu dla ruchu tranzytowego, który będzie się odbywał drogą krajową nr 74. Planowany objazd dla ciężarówek przebiegać ma od węzła Kielce-Bocianek ulicą Radomską (DK 73) do węzła Kielce Północ, a następnie drogą ekspresową numer 7 do węzła Kielce Zachód. Pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych powinno zostać wydane na koniec 2024 roku.

Bojarowicz nie ukrywa, że realizacja inwestycji drogowej będzie wiązać się z utrudnieniami dla mieszkańców Kielc i kierowców korzystających z miejskiego odcinka dk 74, którym codziennie przemieszcza się ponad 30 tys. pojazdów. Przyznał, że ten kontrakt jest bardzo skomplikowany zarówno od strony technicznej, jak i logistycznej. Zaznaczył jednak, że po zakończeniu inwestycji czas przejazdu odcinka, który obecnie zajmuje pół godziny, skróci się do zaledwie trzech minut.

Podkreślił również, że dzięki realizacji inwestycji ruch tranzytowy zostanie w pełni oddzielony od lokalnego. Połączenia komunikacyjne północ-południe zostaną zachowane, a lokalne skrzyżowania będą usytuowane ponad drogą ekspresową, w większości na dotychczasowym poziomie. Wzdłuż głównej trasy powstaną nowe ulice, które mają przejąć ruch lokalny.

Zwrócił uwagę, że pierwszym krokiem wykonawcy będzie wybudowanie dróg pomocniczych dla ruchu lokalnego. Dopiero potem ma ruszyć budowa głównego ciągu ekspresowej S74. Na pięciokilometrowym odcinku planowane jest wykonanie „niemal wszystkich możliwych obiektów inżynieryjnych”. W ramach projektu przewidziano między innymi budowę dwóch tuneli, wiaduktu, dwóch węzłów drogowych oraz trasy obok urządzeń piętrzących przy Zalewie Kieleckim. Ponadto zostanie przebudowany około czterokilometrowy odcinek sieci ciepłowniczej.

Bojarowicz zaznaczył, że każda inwestycja tego typu niesie ze sobą ryzyko nieprzewidzianych problemów. Próbują je jednak wyeliminować na etapie projektowania. Zakładają, że prace będą trwać 19 miesięcy (bez okresów zimowych). Wykonawcą przedsięwzięcia na pięciokilometrowym fragmencie drogi jest firma Intercor z Zawiercia, a wartość zadania realizowanego w systemie „projektuj i buduj” to ponad 713 mln zł.

W przyszłości droga S74 ma połączyć województwa: łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Dla mieszkańców Kielc będzie to ułatwienie dojazdu do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych na Podkarpaciu. Obecnie trwa realizacja pięciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 74 km.