Przygotowania Kielc na zimowe utrzymanie dróg

Przygotowania Kielc na zimowe utrzymanie dróg

Pomimo iż obecne przewidywania meteorologiczne nie wskazują na szybkie nadejście zimy, służby drogowe nie pozostają bezczynne. Drogowcy z Kielc zapewniają, że są przygotowani na zmienne warunki atmosferyczne i nie pozwolą się zaskoczyć nagłym nadejściem zimy.

Mimo że kalendarzowa zima rozpocznie się 22 grudnia, a meteorologiczna już 1 grudnia, służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg i chodników w Kielcach rozpoczną Akcję Zima jeszcze wcześniej, czyli od 1 listopada. W ten sposób chcą zapewnić, że będą w pełnej gotowości na wypadek pogorszenia warunków atmosferycznych i specjalistyczne pojazdy będą mogły wyjechać na kieleckie ulice. Miejski Zarząd Dróg nadzoruje całą operację, by móc natychmiast wydać odpowiednią dyspozycję do operatora, czyli Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych jest już przygotowane na pierwsze opady śniegu i gołoledź. Spółka zakupiła już 2,5 tys. ton soli i około 6 tys. ton piachu, które mają zabezpieczyć większą część sezonu zimowego. Zapasy te będą systematycznie uzupełniane w razie potrzeby.

Podobnie jak w poprzednich latach, do odśnieżania i posypywania ulic odpowiednią mieszanką służyć będzie flota 24 specjalistycznych pojazdów. Obecnie przechodzą one ostatnie prace konserwacyjne. RPZiUK przygotowuje również rezerwę sprzętową na wypadek awarii.

Do obsługi tego sprzętu potrzeba 80 kierowców z odpowiednią kategorią prawa jazdy, w tym 3 operatorów ładowarki. W tej chwili trwa ostatni etap rekrutacji do tych stanowisk. Ponadto Zieleń Miejska poszukuje jeszcze 20 kierowców z kategorią B do obsługi miniciągników z pługiem, którymi odśnieżane będą chodniki.

Prawidłowe funkcjonowanie komunikacji w mieście wymaga również ustalenia priorytetów odśnieżania ulic. Są one podzielone na trzy kategorie, według ważności dla układu komunikacyjnego miasta. Pierwszą grupę stanowi 86 ulic o największym znaczeniu, w drugiej są kolejne 163 ulice, a trzecią grupę tworzą pozostałe 287 ulic o charakterze lokalnym.

Cała operacja zimowego utrzymania dróg jest nadzorowana z centrum dowodzenia, zlokalizowanego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. Tam od 1 grudnia pracownicy będą dyżurować przez całą dobę, kontrolując sytuację na kieleckich ulicach, śledząc obraz z kamer monitoringu oraz patroli terenowych.

Służby drogowe przypominają także, że niektórzy właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na przyległych do ich posesji chodnikach. Dotyczy to zwłaszcza usuwania błota, śniegu i lodu.