Ustalenia uchwały krajobrazowej a reklamy w Kielcach

Ustalenia uchwały krajobrazowej a reklamy w Kielcach

Upłynął już rok od momentu, kiedy rada miejska Kielc zatwierdziła uchwałę krajobrazową. W efekcie, władze miasta opracowały i wydały „Przewodnik po reklamach”, mający służyć jako pomoc dla przedsiębiorców i twórców reklam w zrozumieniu nowych przepisów. Wprowadzono bowiem surowe sankcje finansowe za wywieszenie szyldu lub reklamy, której treść nie jest zgodna z wymogami uchwały. Zależnie od rozmiaru i typu reklamy, miesięczna grzywna może wynieść kilka tysięcy złotych. Na przykład, za bilbord o powierzchni 12 m² grzywna może sięgnąć prawie 8 tys. zł.

Od 13 maja 2022 roku, daty wejścia w życie uchwały, wszystkie nowo zamieszczone tablice reklamowe, łącznie ze szyldami, muszą przestrzegać jej postanowień. W odniesieniu do tablic istniejących już wcześniej, określono trzyletni termin na ich dostosowanie. Niepokoi fakt, że część ustaleń uchwały jest sprzeczna z obecnie obowiązującym prawem.

Pełnomocnik prezydenta Kielc ds. rewitalizacji miasta, Artur Hajdorowicz, tłumaczy, że priorytetem jest dotarcie do agencji reklamowych z informacją o nowych przepisach. Obecnie trwa proces wyboru drukarni, która ma za zadanie wydrukować 3 tys. egzemplarzy przewodnika w ciągu września. Informacje na temat postanowień uchwały będą dostępne także na stronie internetowej urzędu miasta, w ulotkach rozprowadzanych w niektórych instytucjach miejskich oraz poprzez lokalne media. Urbanista podkreśla, że aktualnie toczone jest około 100 postępowań dotyczących banerów reklamowych niezgodnych z uchwałą. Artur Hajdorowicz sugeruje, że możliwe jest nałożenie kary na pierwszą z firm jeszcze w tym roku, lecz nie chce ujawnić szczegółów.

Przedsiębiorcy mają czas na zgodne z wymogami uchwały krajobrazowej dostosowanie swoich reklam do 13 maja 2025 roku.