Zmiana organizacji ruchu na Alei IX Wieków Kielc w związku z modernizacją

Zmiana organizacji ruchu na Alei IX Wieków Kielc w związku z modernizacją

Modernizacja 13 ulic w centrum Kielc rozpoczęta zostanie 18 sierpnia, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na Alei IX Wieków Kielc. Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD Kielce, poinformował o utrudnieniach dla kierowców oraz pieszych, które mogą wystąpić w związku z tym procesem.

Rzecznik wyjaśnił, że południowa jezdnia Alei IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ulicą Starodomaszowską oraz ulicą Bodzentyńską będzie zamknięta dla ruchu. Ruch będzie odbywał się za pomocą jezdni północnej, a na skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona i wprowadzony zostanie ruch okrężny.

Podczas prac przejścia dla pieszych przez Aleję IX Wieków Kielc, znajdujące się po wschodniej stronie obu skrzyżowań, będą zlikwidowane. Piesi będą musieli korzystać z przejść położonych po stronie zachodniej. Dodatkowo, jak podkreślił Jarosław Skrzydło, możliwość wyjazdu z placu św. Wojciecha na Aleję IX Wieków Kielc zostanie zachowana. Co więcej, fragment ulicy Bodzentyńskiej od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do Alei IX Wieków Kielc stanie się jednokierunkowy, co oznacza brak możliwości wjazdu na tę ulicę od strony Alei IX Wieków.

Następnie przystanek autobusowy przy południowej stronie Alei IX Wieków Kielc, który jest zlokalizowany niedaleko kościoła św. Wojciecha, zostanie przeniesiony za skrzyżowanie tej alei z ulicą Bodzentyńską. Dostęp do parkingów i budynków usytuowanych na odcinku Alei IX Wieków Kielc między skrzyżowaniem z ulicą Warszawską a placem św. Wojciecha będzie możliwy tylko przez plac budowy na południowej stronie.