Jedyny taki kierunek na kieleckim wydziale

Jedyny taki kierunek na kieleckim wydziale

Na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od roku akademickiego 2023/2024 ruszą trzy nowe wydziały. Obok grafiki i wzornictwa wprowadzony zostanie unikatowy i pierwszy w skali kraju kierunek – projektowanie społeczne. Studenci tego kierunku zdobędą umiejętności tworzenia przedmiotów dla osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych. Dyscyplina ta jest niezwykle istotna, szczególnie biorąc pod uwagę obecną erę coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa i problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia.

Skupia się na projektowaniu społecznym realizowanym wyłącznie w ramach naszego wydziału, jak podkreślił nasz rozmówca. Ten program na poziomie magisterskim integruje wiedzę specjalistyczną i interdyscyplinarne szkolenia, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom, przed którymi stają projektanci w XXI wieku. Struktury społeczne ewoluują, populacje starzeją się, a częstość występowania różnych chorób związanych ze stylem życia rośnie. Naszym celem jest wsparcie tych osób, zajęcie się ich potrzebami i kultywowanie projektantów zdolnych do radzenia sobie z tak kluczowymi i specyficznymi kwestiami, jednocześnie pokonując różne przeszkody społeczne.

Katarzyna Ziołowicz, dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wspomina, że pomysł na program powstał w wyniku szerokich dyskusji wśród pracowników wydziału.