Najstarszy kościół na terenie Kielc

Najstarszy kościół na terenie Kielc

Początki kościoła św. Wojciecha sięgają XI wieku, kiedy to w tym miejscu wybudowano niewielki drewniany kościółek, funkcjonujący jako kościół cmentarny. Kościół ten powstał przy osadzie, która ostatecznie doprowadziła do powstania miasta Kielce. O remoncie tego drewnianego kościoła wspomniał w swoim testamencie z 1573 roku Paweł, wicegubernator kielecki, stwierdzając: „zapis na odnowienie kościoła św. Wojciecha w zabudowaniach kieleckich”. W 1763 roku w jego miejsce wzniesiono barokowy kościół murowany, którego fundatorem był kanonik Jan Rogalla. W 1885 roku kościół przeszedł rozbudowę, w wyniku której uzyskał swój obecny wygląd. Architektem odpowiedzialnym za projekt rozbudowy był Franciszek Ksawery Kowalski, architekt gubernialny.

Podczas remontu Placu św. Wojciecha na przełomie 2006 i 2007 r. odkryto XVIII-wieczne kamienne fundamenty połączone zaprawą wapienną. Historycy uważają, że są to pozostałości po przykościelnym szpitalu dla ubogich, który prawdopodobnie zginął w wielkim pożarze, jaki strawił Kielce w 1800 roku. Dodatkowe wykopy ujawniły dwa miejsca pochówku sprzed ponad 300 lat, a na głębokości około 80 centymetrów znaleziono ziemię z okresu średniowiecza.