Zwiększanie świadomości ekologicznej w Kielcach poprzez VIII Kieleckie Dni Energii z Przyrodą

Zwiększanie świadomości ekologicznej w Kielcach poprzez VIII Kieleckie Dni Energii z Przyrodą

Prezydent miasta Kielce inicjuje kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu podniesienie poziomu świadomości mieszkańców odnośnie efektywnego korzystania z energii. Kampania odbędzie się pod hasłem „VIII Kieleckie Dni Energii z Przyrodą” w dniach od 3 do 7 czerwca i będzie składać się z kilku etapów.

Kampania jest zaplanowana w taki sposób, aby pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć znaczenie efektywności energetycznej, oszczędności energii oraz ochrony powietrza. To wszystko ma za zadanie przyczynić się do kształtowania ekologicznej świadomości mieszkańców miasta.

3 czerwca, w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica, organizatorzy przygotowali szereg warsztatów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci. Te warsztaty obejmują tematy takie jak energia, elektromobilność, ochrona powietrza i wiele innych. Na stoiskach będą dostępne różne gry i zabawy dla najmłodszych, a dorośli będą mogli zdobyć informacje na temat programów wspierających efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

Tego samego dnia uczniowie szkół podstawowych z klas 1-4 będą mogli wziąć udział w konkursie „Nasza droga do zerowej EMISJI”. Konkurs polega na udziale w warsztatach, podczas których uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące energii. Za poprawne odpowiedzi otrzymują naklejki, które potem umieszczane są na planszy. Gdy wszystkie naklejki są zebrane, plansza jest pełna, a uczestnicy otrzymują dyplom z grafiką.

4 czerwca zostaną ogłoszone wyniki konkursu plastycznego #Oszczędzaj ENERGIĘ elektryczną – ŚWIEĆ przykładem#. Prace można składać do 20 maja 2024 r. Tego samego dnia Energetyczne Centrum Nauki Industria oferuje darmowe zwiedzanie wystawy „Energia” w określonych godzinach. Zgłoszenia grup przyjmowane są pod numerem telefonu 41 278 72 50. Liczba miejsc jest ograniczona.

5 czerwca planowane są warsztaty w Zespole Szkół Elektrycznych na temat pompy ciepła, fotowoltaiki i magazynów energii. W dniach 6-7 czerwca odbędą się warsztaty dla dzieci zatytułowane „Nasza śmieciarka tego wymaga, by w jej pobliżu była uwaga”.