Odnawianie i uatrakcyjnianie miejskich rzeźb z lat siedemdziesiątych w Kielcach

Odnawianie i uatrakcyjnianie miejskich rzeźb z lat siedemdziesiątych w Kielcach

Artykuły sztuki z Dekady Siedemdziesiątej XX wieku zdobią dwa centralne place w Kielcach – skwery Bularskiego i Szarych Szeregów. W zamyśle twórcy, jedna z tych rzeźb ma zostać przemieszczona z Miejskiego Parku na Skwer Szarych Szeregów. W perspektywie miasta jest stworzenie alejek prowadzących do poszczególnych rzeźb, które będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, jak również instalacja tyflomap. Obecnie trwa poszukiwanie firmy, która podjęłaby się stworzenia programu użytkowo-funkcjonalnego, mającego na celu restaurację rzeźb oraz ich lepszą ekspozycję i dostępność.

Stworzony plan powinien umożliwić rozpoczęcie procedury przetargowej w celu pozyskania wykonawcy, który podejmie się prac projektowych oraz robót budowlanych. Program zostanie rozszerzony o następujące rzeźby: „Portret mężczyzny” autorstwa Adama Myjaka, „Człowiek ze złamanym nosem” Stanisława Romańczuka, dzieło „Ikar” oraz „Macierzyństwo” Józefa Opali, „Postać kamienna I” Antoniego Janusza Pastwy, „Przemijanie” Janiny Barcickiej oraz rzeźba „Etiuda” (znana również jako „Żywe wiązanie”) stworzona przez Wacława Staweckiego.

Program powinien zawierać między innymi szczegółowe opisy planowanych prac. Proponowane rozwiązania winny być uzgodnione z Konserwatorem Zabytków Województwa Świętokrzyskiego, zarządcami terenu, operatorami sieci, przedstawicielem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta, a także pełnomocnikiem Prezydenta ds. niepełnosprawnych.

Wszystkie rzeźby zostaną odnowione i podświetlone. Przy każdej z nich powstaną alejki dostępne dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne (w tym napisane alfabetem Braille’a) oraz tyflomapy. Oferty na wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego można składać do 16 maja.

Dla celu odrestaurowania siedmiu plenerowych rzeźb, miasto Kielce uzyskało prawie pół miliona złotych (co stanowi 90% kosztów całego projektu) z programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”, prowadzonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.