Planowane jest nowe ujęcie wody w Jędrzejowie – inwestycja szacowana na 30 mln zł

Planowane jest nowe ujęcie wody w Jędrzejowie – inwestycja szacowana na 30 mln zł

Planami władz Jędrzejowa jest realizacja projektu dotyczącego budowy nowego ujęcia wody. Przewidywane nakłady finansowe na tę inwestycję mogą osiągnąć sumę 30 mln zł. Marcin Piszczek, burmistrz miasta, zaznacza, że gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

– Obecnie skupiamy się na opracowaniu koncepcji oraz przeprowadzeniu analizy istniejącego ujęcia wody i wieży ciśnień. Kompletowanie dokumentacji przebiega sprawnie – informuje Piszczek. Dodał również, że jeżeli nie uda się uzyskać finansowania z programu na infrastrukturę i środowisko, będziemy zmuszeni poszukać wsparcia z innych źródeł.

– Ta inwestycja jest niezbędna, gdyż nie dysponujemy obecnie uzdatnioną wodą. Korzystamy z głównego zbiornika wód podziemnych, które są bogate w minerały. W okresie wzmożonych prac rolniczych poziom parametrów chemicznych wody balansuje na granicy normy. Nie możemy dopuścić do sytuacji wymagającej interwencji sanepidu czy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z tego powodu planujemy zainstalować dużą stację uzdatniania wody, która pozwoli na obniżenie stężenia związków chemicznych – tłumaczy Marcin Piszczek.

Burmistrz ujawnił również, że obecne ujęcie wody funkcjonuje już od 50 lat i jeśli pozyskane zostaną środki na nowe, to stare ujęcie zostanie rozebrane. Nowa instalacja ma pozostać w dotychczasowej lokalizacji, na terenie sołectwa Wilanów, a jej zasięg ma obejmować około 20 tys. mieszkańców. Prace mają ruszyć natychmiast po zgromadzeniu potrzebnej sumy pieniędzy.