Zadaszony parking przy Starostwie Powiatowym w Kielcach z panelemi fotowoltaicznym

Zadaszony parking przy Starostwie Powiatowym w Kielcach z panelemi fotowoltaicznym

Starostwo Powiatowe w Kielcach planuje zadaszenie swojego parkingu, na którym zostanie umieszczona instalacja fotowoltaiczna. W ten sposób urząd nawiązuje do rozwiązań zastosowanych przy Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie podobne instalacje już funkcjonują.

Wicestarosta Tomasz Pleban ujawnia, że prace nad projektem są już w toku od kilku dni. Jako dowód postępu prac, Pleban wskazuje na pierwsze elementy konstrukcyjne, które już zdobią parking. Odnotowuje także, że planowane jest stworzenie pięciu takich struktur z fotowoltaiką.

Konstrukcja zostanie oparta na solidnych podporach, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Pleban nie wyklucza możliwości rozszerzenia tego rozwiązania na cały parking w przyszłości. Jednak wszelkie decyzje w tej sprawie będą podejmowane po ocenie efektywności i praktyczności takiego rozwiązania.

Firma odpowiedzialna za realizację tego projektu została wybrana w ramach przetargu i działa na zasadzie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 2,6 mln zł, a środki na ten cel pochodzą z budżetu samorządu.

Zgodnie z planem, projekt powinien być zakończony do maja bieżącego roku.