Planowany obiekt sportowy dostarczy uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach nowych możliwości

Planowany obiekt sportowy dostarczy uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach nowych możliwości

Zaplanowano, że Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły, położona na ulicy Prostej, może cieszyć się nowymi i lepszymi udogodnieniami dla praktykowania różnych dyscyplin sportowych. Aktualnie, administracja miasta Kielc zajmuje się poszukiwaniem wykonawcy odpowiedzialnego za budowę nowego obiektu sportowego, przewidzianego dla uczniów tej szkoły. Termin składania wniosków o udział w przetargu kończy się 26 kwietnia bieżącego roku.

Plan inwestycyjny przewiduje, że na miejscu obecnego boiska asfaltowego powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Będzie ono przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, z użyciem nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo, powstanie jeszcze jedno boisko przeznaczone do siatkówki. Obiekty te zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty sportowe takie jak: bramki, kosze oraz siatki. Teren wokół boisk będzie także upiększony poprzez dodanie drobnej infrastruktury – ławek do odpoczynku oraz koszy na śmieci. Cały teren sportowy będzie odpowiednio oświetlony i objęty monitoringiem.

Przewidywany koszt całkowity tej inwestycji wynosi 1 196 423 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pokryje część kosztów wysokości 646 745 zł.