Mieszkańcy Kielc mogą otrzymać dofinansowanie na zbiorniki do gromadzenia wód opadowych

Mieszkańcy Kielc mogą otrzymać dofinansowanie na zbiorniki do gromadzenia wód opadowych

24 kwietnia 2024 roku miasto Kielce uruchomi po raz kolejny możliwość składania wniosków dotyczących uzyskania dopłat na zakup i instalację zbiorników służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. W ramach tego wsparcia, miasto zarezerwowało fundusze w wysokości 100 tys. złotych. Każdy mieszkaniec Kielc, który zdecyduje się na tę inwestycję, może liczyć na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł na jedną nieruchomość.

Program ten jest skierowany do wszystkich mieszkańców Kielc, którzy są świadomi wpływu swojego postępowania na stan środowiska naturalnego i chcieliby zamontować na swoich działkach zbiorniki służące do zbierania deszczówki. Użytkowanie takiego zbiornika umożliwia między innymi wykorzystanie zebranej wody do podlewania ogrodów, co przyczynia się do oszczędności wody pitnej.

Inicjatywa ta jest kontynuacją programu rozpoczętego w 2020 roku i prowadzonego aż do roku 2023. Wszystko to jest częścią „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”. Ideą stojącą za tym planem jest zminimalizowanie wrażliwości miasta na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy susze.

W latach 2020-2023, w ramach tego programu, udało się dofinansować zakup i montaż aż 288 zbiorników naziemnych, 28 podziemnych oraz 3 oczek wodnych. Wszystko to przyczyniło się do wydatkowania kwoty równoznacznej z sumą 325 479,63 zł.

Dofinansowanie będzie możliwe na zakup i montaż zbiorników naziemnych lub podziemnych, wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających oraz systemów rozsączających. Ponadto, dopłaty będą udzielane na budowę ogrodów deszczowych oraz zbiorników odkrytych z systemem zbierania wód opadowych i roztopowych. Dofinansowanie obejmie również zakup i montaż systemu doprowadzania wody do zbiornika, kranu i pompy podnoszącej wodę.

Wsparcie będzie mogło zostać przekazane na realizację projektu po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Kielce a beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od dnia 24 kwietnia, aż do wyczerpania dostępnych środków finansowych, lecz nie później niż do 30 września. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu i ich kompletności. Jeżeli dostępne środki zostaną wyczerpane, nierozpatrzone wnioski trafią na listę rezerwową.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerami telefonu: 41 3676313, 3676659, 3676532.