Nowe możliwości dla pacjentów onkologicznych z Sandomierza dzięki współpracy lokalnego szpitala ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Nowe możliwości dla pacjentów onkologicznych z Sandomierza dzięki współpracy lokalnego szpitala ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Ducha Świętego w Sandomierzu nawiązał owocną współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, co przyniesie wiele korzyści dla pacjentów z regionu sandomierskiego. Po niedawno otwartej poradni onkologicznej, 4 kwietnia podpisano umowę, która gwarantuje lekarzom z Sandomierza dostęp do szkoleń i edukacji w ŚCO, co znacznie podniesie standard opieki onkologicznej.

Beata Wiater, zastępca dyrektora szpitala w Sandomierzu, wyraziła satysfakcję z podjętej współpracy. Podkreśliła, że dzięki niej czas oczekiwania na diagnozę oraz rozpoczęcie terapii zostanie znacząco skrócony. Również dyrektor Andrzej Swajda zwrócił uwagę na inne korzyści wynikające z podpisanej umowy – lepszą komunikację między lekarzami z Sandomierza i Kielc oraz ułatwiony przepływ pacjentów między poszczególnymi oddziałami obu szpitali.

Dane z poradni onkologicznej pokazują, jak ważne jest zapewnienie pacjentom dostępu do leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania. W przeciągu zaledwie dwóch miesięcy, kiedy lekarz przyjmował dwa razy w tygodniu, prawie 200 osób zdiagnozowanych z chorobą nowotworową rozpoczęło leczenie. Dodatkowo, niemal 400 pacjentek skorzystało z profilaktyki raka piersi.

Profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, podkreślał, że samo ŚCO nie jest w stanie zwalczyć raka. Partnerstwo ze szpitalem w Sandomierzu pozwoli na korzystanie z badań molekularnych realizowanych przez ŚCO oraz na szerszą współpracę między oddziałami obu placówek.

Planowane są kolejne etapy współpracy. Jeszcze w tym roku ma powstać oddział chemioterapii dziennej w sandomierskim szpitalu. Jeden z warunków to wyposażenie apteki szpitalnej w pracownię cytostatyczną, co będzie kosztować około 1,5 mln złotych. Planowane są również konsylia onkologiczne prowadzone w Sandomierzu.

Z uwagi na stale rosnącą liczbę osób cierpiących na choroby nowotworowe, taka współpraca jest niezbędna – zauważył starosta sandomierski Marcin Piwnik. Wspomniane porozumienie zostało podpisane 4 kwietnia w nowo odrestaurowanej sali konferencyjnej sandomierskiego szpitala.