Decyzja Sądu Okręgowego w Kielcach: Komitet Wyborczy Perspektywa musi sprostować informacje

Decyzja Sądu Okręgowego w Kielcach: Komitet Wyborczy Perspektywa musi sprostować informacje

Sąd Okręgowy w Kielcach podjął decyzję w procesie wyborczym dotyczącym Komitetu Wyborczego Perspektywa. Instytucja sądowa wydała zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji związanych z zastępcą prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, sąd nakazał również sprostowanie takich informacji.

Kielczyńskie rozstrzygnięcie sądowe tyczy się tekstów opublikowanych w gazetce wyborczej „Nasza Perspektywa”. W artykule, który ukazał się na łamach tego wydawnictwa, skrytykowano rządy Jarosława Górczyńskiego, a także okres, kiedy obowiązki prezydenckie przejął Artur Łakomiec. Informacje zawarte w tym tekście były niezgodne z prawdą, co spowodowało złożenie skargi przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Koalicja Tak! Dla Samorządu.

Sąd Okręgowy w Kielcach nakazał Komitetowi Wyborczemu Perspektywa zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących zarzutów o nadmierną liczbę członków rad nadzorczych spółek miejskich, przypisywaniu prezydentowi miasta wynajmowania adwokata na koszt miasta, czy też możliwości wymiany stanowisk w radach nadzorczych przez Artura Łakomca z prezydentami innych miast.

Sąd zadeklarował również, że Komitet Wyborczy Perspektywa powinien publicznie stwierdzić, że informacje zawarte w artykule były nieprawdziwe. Dodatkowo, nałożono na komitet obowiązek wpłacenia 2 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Artur Łakomiec, kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, podkreślił znaczenie powstrzymania się od osobistych osądów podczas kampanii wyborczej. Z drugiej strony, Piotr Dasios, kandydat na prezydenta z ramienia Komitetu Wyborczego Perspektywa, uważa, że brak przychylnego rozpatrzenia 5 głównych zarzutów przez sąd jest sukcesem.

Piotr Dasios zapowiedział także, że Komitet Wyborczy Perspektywa zamierza odwołać się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z trzema zarzutami, które Sąd Okręgowy w Kielcach uznał za zasadne.