Zmiany w organizacji ruchu i prace modernizacyjne na ulicy Klonowej

Zmiany w organizacji ruchu i prace modernizacyjne na ulicy Klonowej

Inwestycja na ul. Klonowej jest elementem dużego projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich, J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej” w Kielcach. Projekt ten jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace modernizacyjne obejmują rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku około 600 metrów. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe ronda i rozbudowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Turystyczną. Na ulicy pojawią się dodatkowo drogi manewrowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zjazdy. Do planu modernizacji należy także przebudowa przystanków komunikacji miejskiej, odwodnienie drogi, instalacja nowego oświetlenia ulicznego oraz umieszczenie małej architektury w postaci ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci.