Terminy na zapisanie dzieci do przedszkoli w Kielcach – nadszedł czas decyzji

Terminy na zapisanie dzieci do przedszkoli w Kielcach – nadszedł czas decyzji

Przed rodzicami, których pociechy aktualnie uczęszczają do przedszkoli w Kielcach, stoi ważny okres od 6 do 12 marca. W tych dniach muszą oni złożyć deklarację o kontynuacji nauki ich dzieci w danej placówce w kolejnym roku szkolnym. Z kolei, dla rodziców, którzy po raz pierwszy pragną zapisać swoje dziecko do przedszkola, procedura ta rozpoczyna się 13 marca i trwa do 21 marca.

Rodzice mają obowiązek uzupełnić wniosek, który następnie należy wydrukować i złożyć osobiście w wybranej placówce, która znalazła się na szczycie listy preferencji, by móc potwierdzić ten wybór. Wniosek można jednak złożyć także w inny sposób, a mianowicie elektronicznie – poprzez profil zaufany lub wysyłając skan wniosku oraz niezbędnych oświadczeń na adres e-mail placówki, która została wytypowana jako pierwsza.

11 kwietnia to dzień, w którym zostaną opublikowane listy, zarówno tych dzieci, które zakwalifikowały się do przedszkoli, jak i tych, które niestety nie zdobyły miejsca. Potwierdzenie chęci skorzystania z usług danej placówki rodzice będą mogli złożyć do 18 kwietnia. Ostateczne wyniki procesu rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 zostaną ogłoszone 22 kwietnia.