Rozwojowa rewolucja w przestrzeni Kielc: przygotowywany jest plan ogólny miasta z udziałem społeczeństwa

Rozwojowa rewolucja w przestrzeni Kielc: przygotowywany jest plan ogólny miasta z udziałem społeczeństwa

Administracja Kielc podjęła decyzję o opracowaniu planu ogólnego dla miasta. Ten ważny dokument ma służyć jako konkretna mapa drogowa dla wszystkich przyszłych inwestycji budowlanych, określając zarówno lokalizacje budynków, jak i ich charakterystykę, przeznaczenie oraz parametry. Do końca lutego mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji i oczekiwań odnośnie konkretnej nieruchomości lub rozwoju miasta za pośrednictwem specjalnego formularza.

24 września 2023 roku doszło do istotnej zmiany w polskim prawie przestrzennym – nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła oczekiwaną reformę. Najistotniejszym elementem tej reformy jest wprowadzenie tzw. planu ogólnego, będącego aktem prawa miejscowego.

Nowy plan ogólny obejmie całe miasto, z wyjątkiem terenów zamkniętych (np. tereny kolejowe), które są chronione ze względów bezpieczeństwa i obronności państwa. Dokument ten będzie stanowił podstawę do wydawania decyzji administracyjnych, takich jak decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Jak podkreśla Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc, plan ogólny będzie określał również obszar, w którym można wydawać warunki zabudowy.

W centralnym punkcie dokumentu znajdą się strefy planistyczne, które będą definiowały funkcję danego terenu. To właśnie tam będzie można określić jakiego rodzaju budynki mogą powstać, czy to w strefie wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną, strefie usługowej, handlu wielkopowierzchniowego, gospodarczej, komunikacyjnej czy zieleni i rekreacji.

Należy podkreślić, że reforma planowania przestrzennego wprowadziła obowiązek bilansowania nowych terenów budowlanych na podstawie aktualnej i prognozowanej liczby mieszkańców Kielc. Dodatkowo plan ogólny musi zostać uchwalony najpóźniej do końca grudnia 2025 roku.

Do 29 lutego Kielce organizują konsultacje społeczne, zapraszając wszystkich zainteresowanych – zarówno osoby prywatne, jak i organizacje – do zgłaszania swoich oczekiwań i propozycji dotyczących planu ogólnego. To sposób na to, by każdy mieszkaniec miał wpływ na rozwój przestrzenny miasta.

Bożena Szczypiór podkreśla, że zależy im na zebraniu jak największej liczby opinii. Aneta Grodzińska, zastępca dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury, zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów, dotyczących zarówno rozwoju całego miasta, jego konkretnych części, jak i pojedynczych nieruchomości.