Kielce na drodze do zielonej rewitalizacji: postępy prac w zabytkowym Śródmieściu

Kielce na drodze do zielonej rewitalizacji: postępy prac w zabytkowym Śródmieściu

Prace rewitalizacyjne mające na celu wprowadzenie większej ilości zieleni do miejskiej przestrzeni Kielc, zwłaszcza w rejonach Rynku, ulicy Bodzentyńskiej, placu św. Wojciecha, skweru imienia Ireny Sendlerowej oraz obszaru wokół dawnej synagogi, są w pełni aktywne. Ten ekologiczny projekt odnowy historycznego centrum Kielc jest wspierany finansowo przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na ulicy Bodzentyńskiej i placu św. Wojciecha ukończono już 95% zaplanowanych prac. W ramach tych działań na jednym z najstarszych traktów miejskich powstała fontanna z nową instalacją, stalowa pergola, a także rozmieszczono elementy małej architektury oraz oświetlenie. Pozostało jeszcze do realizacji kilka elementów, takich jak chodnik w pobliżu wejścia na teren budowy, bariery dla osób niepełnosprawnych przy pochylni i pergoli oraz instalacja oświetlenia LED na północnej stronie murka przy ulicy Bodzentyńskiej.

Oświetlenie zostało także zamontowane w okolicach dawnej synagogi, gdzie również wytyczono alejki i posadzono nowe rośliny. Na obszarze zielonym pomiędzy jezdniami Alei IX Wieków Kielc ukończono 90% planowanych prac. Obecnie trwają prace nad montażem małej architektury, takiej jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Prace przy nawierzchni oraz prace wykończeniowe wciąż są prowadzone w przestrzeni przed dawną synagogą.

Na Rynku w Kielcach wykonawca skupia się teraz na instalacjach – elektrycznej i nawadniającej, a także na budowie przejść dla osób niepełnosprawnych, seniorów i rodziców z wózkami dziecięcymi. W czterech miejscach bruk zostanie zastąpiony przez granitowe płyty, aby ułatwić poruszanie się. Dodatkowe nasadzenia oraz instalacja systemu nawadniania roślin to kolejne elementy planu na Rynek, gdzie prace są już na etapie 75% zaawansowania.

Na skwerze imienia Ireny Sendlerowej widoczne są duże zmiany. Część roślin została już posadzona, a konstrukcje altan i trejażu są w trakcie montażu. W najbliższym czasie przewiduje się realizacje prac przy nawierzchni, montaż placu zabaw oraz przyłącza do automatycznej toalety. Skwer, który stanie się miejscem relaksu, aktywności i miejskich spotkań, będzie stopniowo stawał się coraz bardziej zielony. Obecnie, prace na skwerze są zaawansowane w 60%.

Całkowita wartość projektu “Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą” wynosi 21 709 500 zł. Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który pokrywa 90% kosztów inwestycji.