Wyniki pracy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z ostrowieckiej Komendy Policji w 2023 roku

Wyniki pracy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z ostrowieckiej Komendy Policji w 2023 roku

W 2023 roku, funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Wydziału Kryminalnego policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, przyczynili się do zatrzymania 558 osób, które były obietnicą intensywnych poszukiwań wymiaru sprawiedliwości. Spośród nich, 64 osoby zostały odnalezione dzięki listom gończym, podczas gdy reszta została aresztowana na mocy nakazów doprowadzenia. Dodatkowo, w ramach swoich działań, funkcjonariusze podjęli kroki w 53 sprawach dotyczących zaginionych osób.

Zadaniem Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Wydziału Kryminalnego komendy ostrowieckiej na co dzień jest lokalizowanie osób, których śladem tropią organy ścigania. Ich codziennym obowiązkiem jest egzekwowanie nakazów doprowadzenia osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości do odpowiednich placówek – aresztów śledczych czy zakładów karnych – w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto, zespół zajmuje się też poszukiwaniami osób zaginionych oraz identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok.

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób w 2023 roku przyczynił się do aresztowania łącznie 558 osób, intensywnie poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich znajdowało się 64 osoby, które zostały odnalezione dzięki listom gończym, natomiast pozostałe na podstawie nakazów doprowadzenia. Praca w tym zespole wymaga wielkiego zaangażowania i poświęcenia, często nawet w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusze często narażają swoje życie i zdrowie, pracując w trudnych warunkach.

Wysoki poziom zaangażowania jest wymagany od policjantów z Zespołu Poszukiwań w działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. W ciągu 2023 roku, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzili działania w 64 takich sprawach, które w większości skończyły się sukcesem.