Planowane wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Górników Staszicowskich w Kielcach

Planowane wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Górników Staszicowskich w Kielcach

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje informacje, że od czwartku, 25 stycznia, istnieją plany dotyczące wyłączenia sygnalizacji świetlnej na pewnym kluczowym skrzyżowaniu. Chodzi dokładniej o miejsce, gdzie krzyżują się ulice Fabryczna i Górników Staszicowskich.

Przerwa w funkcjonowaniu sygnalizacji jest konieczna ze względu na zaplanowane na ten czas prace. Te działania są niezbędne do implementacji systemu ITS. Powyższa informacja dotyczy wszystkich użytkowników dróg korzystających z tego skrzyżowania.