Drugie wydanie "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związanej z energetyką cieplną" ogłoszone przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach zakończone

Drugie wydanie "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związanej z energetyką cieplną" ogłoszone przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach zakończone

W biurach spółki Miejskich Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (MPEC) Sp. z o.o. w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie drugiego turnusu „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z energetyką cieplną, ochroną i inżynierią środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii”. Prezentacja nagród laureatom miała miejsce przy udziale prezydenta Kielc, Bogdana Wenty, jak również Sławomira Stachury, dyrektora Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta.

Wśród obecnych podczas ceremonii byli m.in. dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK z Zakładu Geomorfologii i Geoarcheologii w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dr Szymon Jopkiewicz Wydział Prawa i Nauk Społecznych, dr inż. Justyna Aneta Lisowska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechnika Świętokrzyska. Wszyscy oni reprezentowali patronów honorowych wydarzenia i gratulowali Spółce za inicjatywę promowania prac dyplomowych.

Konkurs skierowany był do osób kończących studia oraz studentów uczelni wyższych. Jego głównym celem było upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnej energetyki cieplnej oraz motywowanie młodych ludzi do podejmowania projektów i prac dyplomowych, które dotyczą energetyki cieplnej i odnawialnych źródeł energii (OZE).

Podziw budziły prace laureatów konkursu. Pierwsze miejsce i nagrodę o wartości 2 000 zł zdobyła Aleksandra Wrońska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za pracę „Właściwości fizyczno-chemiczne odpadów i możliwości ich zagospodarowania”. Drugie miejsce i nagrodę 1 000 zł otrzymał Marcin Zasada z Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej za pracę „Termomodernizacja budynku do standardu pasywnego”. Trzecie miejsce i nagroda 500 zł przypadła Wiktorii Romaniec-Markowskiej również z Politechniki Świętokrzyskiej za pracę „Analiza odzysku ciepła w akumulacyjnym wymienniku ciepła”.