Plan promocji miasta Kielce na 2024 – rok pełen atrakcyjnych wydarzeń

Plan promocji miasta Kielce na 2024 – rok pełen atrakcyjnych wydarzeń

Na tym roczne zajęcia w Kielcach można już zaczynać planować. „Plan promocji miasta Kielce na 2024”, oferuje mieszkańcom, turystom oraz biznesmenom możliwość wyboru interesujących ich wydarzeń. Z kolei dla urzędników i pracowników miejskich instytucji, ten plan stanowi pomocne narzędzie do planowania swoich działań.

Jest to szczegółowe opracowanie składające się z obszernego katalogu 173 projektów promocyjnych, które zostały zaproponowane przez 50 różnych podmiotów. Wśród nich znajdują się wydziały miejskie, instytucje oraz inicjatorzy zewnętrzni. Niekiedy jeden projekt to kilka różnych działań czy eventów, co efektywnie podnosi liczbę planowanych projektów i wydarzeń do ponad 220.

Bożena Szczypiór, I zastępca prezydenta miasta Kielce, wyraziła swoją radość z zaangażowania mieszkańców i firm w proces tworzenia tego planu. Dzięki temu wśród propozycji na ten rok można znaleźć różne typy wydarzeń, takie jak festiwale, koncerty, wystawy, imprezy turystyczne i sportowe, targi oraz inne skierowane do przedstawicieli biznesu.

Tworzenie rocznego planu promocji miasta poprzez wydarzenia jest bezpośrednio wynikiem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”. Projekt ten wpisuje się w filary Nowej Marki Kielc (Miasto turystyki przyrodniczej, Miasto perspektyw gospodarczych, Miasto wydarzeń i sportu oraz Miasto kompletne), realizując strategiczne i operacyjne cele wynikające z tej strategii. Każdy z projektów ma określoną skalę – miejską, wojewódzką, krajową lub międzynarodową – co pozwala na zrozumienie zakresu oczekiwanego oddziaływania promocyjnego.

„Plan promocji” został przygotowany przez Zespół ds. Marki Kielce. W jego opracowanie zaangażowane były jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne. Możliwość zgłoszenia swoich projektów miały wszystkie zainteresowane strony, które mogły to zrobić poprzez ogólnodostępny formularz zgłoszeniowy.

Ok. 120 zaproszeń do przedstawienia planowanych na 2024 rok projektów promocyjnych zostało wysłane nie tylko do jednostek miejskich, ale także do klubów sportowych, uczelni (UJK i PŚk), instytucji podległych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, niektórych stowarzyszeń (np. Geopark Świętokrzyski, Speleoklub Świętokrzyski). Dodatkowo, informacja o możliwości zgłoszenia swoich projektów była publikowana na stronie internetowej Miasta Kielce oraz w mediach, co umożliwiło skorzystanie z niej wszystkim zainteresowanym.