Planowane kursy "Odrzutowozu" w 2024 r. – promocja odpowiedzialnej gospodarki odpadami w Kielcach

Planowane kursy "Odrzutowozu" w 2024 r. – promocja odpowiedzialnej gospodarki odpadami w Kielcach

Plan kursów mobilnego punktu odbioru niebezpiecznych odpadów, znanego jako „Odrzutowóz”, na rok 2024 został zaprezentowany przez przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą w Promniku. Mieszkańcy Kielc będą mieli okazję skorzystać z tej bezpłatnej usługi po raz pierwszy 12 lutego.

Głównym celem tego specjalistycznego pojazdu jest zbieranie różnorodnych typów niebezpiecznych odpadów, takich jak zużyte świetlówki i żarówki rtęciowe, stare termometry rtęciowe, wykorzystane baterie i akumulatory, środki czyszczące zawierające szkodliwe składniki, pojemniki po aerozolach czy opakowania po środkach ochrony roślin (klasy toksyczności I i II). Zbiera także resztki farb i lakierów, pozostałości środków do konserwacji i ochrony drewna, przeterminowane leki, a także odpady zawierające oleje, takie jak filtry olejowe, smary techniczne, woski czy środki do konserwacji podłoża.

Ważne jest, aby pamiętać, że „Odrzutowóz” jest przeznaczony wyłącznie do odbioru odpadów generowanych w gospodarstwach domowych.

Debiutancka podróż „Odrzutowozu” rozpocznie się 12 lutego o godzinie 14:30 na ulicy Szczepaniaka 6. Tego dnia pojazd będzie również dostępny na kilku innych adresach w Kielcach, między innymi na skrzyżowaniu ulic Rajtarska i Kordeckiego, ulicy Paska 10, skrzyżowaniu ulic Karskiego i o. Kolumbina Tomaszewskiego, skrzyżowaniu Grota Roweckiego z płk. J. Teligi, ulicy Jałowcowej 21, na pętli autobusowej w Bukówce, ulicy Wrzosowej 9 oraz na osiedlu Barwinek 9.

Odpady powinny być opatrzone czytelną etykietą umożliwiającą ich identyfikację. Powinny również być zapakowane w nienaruszone i szczelne opakowania.

Do „Odrzutowozu” nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, te które nie pochodzą z gospodarstwa domowego, brakujące etykiety identyfikacyjne lub te spakowane w nieszczelnych lub uszkodzonych opakowaniach, a także odpady inne niż niebezpieczne. Pracownik obsługujący „Odrzutowóz” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.