Ostrzeżenie Straży Miejskiej dla mieszkańców Kielc przed telefonicznymi oszustami

Ostrzeżenie Straży Miejskiej dla mieszkańców Kielc przed telefonicznymi oszustami

Straż Miejska w Kielcach przekazała informację, że wpłynęły do nich powiadomienia od mieszkańców dotyczące niepokojących połączeń telefonicznych. W trakcie tych rozmów, osoby dzwoniące sugerowały, iż odbiorcy rozmowy mają niespłacony mandat. Władze Straży Miejskiej zdecydowanie zaprzeczają takim praktykom, podkreślając, że ich funkcjonariusze nie inicjują kontaktu z mieszkańcami w ten sposób.

W trakcie utworzenia fałszywego połączenia, osobnik na drugiej stronie linii pytał o szczegółowe dane personalne – takie jak imię i nazwisko czy numer PESEL.

Straż Miejska w Kielcach upewnia, że wszystkie sprawy związane z mandatami i wykroczeniami są załatwiane przez odpowiednich urzędników pracujących w Sekcji Wykroczeń przy ulicy Ściegiennego 8.

Zaznaczono także, że funkcjonariusze Straży Miejskiej nie udzielają informacji o swoich działaniach drogą telefoniczną. Nie proszą również o potwierdzenie danych przez telefon, zwłaszcza tych, które są uważane za wrażliwe.

Strażnicy z Kielc apelują o ostrożność podczas interakcji z nieznajomymi, zwłaszcza jeśli próbują oni nakłonić do podania swoich danych osobowych, numerów kont bankowych, haseł itp.