Unikalny projekt w Kielcach: Krajowe Towarzystwo Autyzmu buduje dom z 12 mieszkaniami dla dorosłych z autyzmem

Unikalny projekt w Kielcach: Krajowe Towarzystwo Autyzmu buduje dom z 12 mieszkaniami dla dorosłych z autyzmem

Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Kielcach planuje wybudować pierwsze w regionie świętokrzyskim miejsce przeznaczone specjalnie dla dorosłych osób z autyzmem. Budowa obejmować będzie 12 mieszkań – zarówno samodzielnych, jak i wspomaganych – na terenie działki o powierzchni 750 m², położonej przy ulicy Łopuszniańskiej. Właśnie tam, dzięki decyzji lokalnych władz, Kilka lat temu organizacja zakupiła tę działkę z bonifikatą na poziomie 95%. Paulina Papka, prezes KTA oddziału w Kielcach podkreśla, że właśnie ta decyzja była kluczowym momentem umożliwiającym staranie się o dofinansowanie do planowanej inwestycji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonawca budowy już został wybrany i rozpoczęcie prac – pod nazwą „Leśny Dom” – przewidziane jest na styczeń lub luty bieżącego roku. Zadaniem Krajowego Towarzystwa Autyzmu jest wsparcie osób z autyzmem na różnych etapach ich życia. Towarzystwo prowadzi poradnię oferującą kompleksową diagnostykę i terapię, a także trzy ośrodki edukacyjne oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie realizowana jest pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna.

Decyzja o budowie mieszkań dla dorosłych osób z autyzmem była odpowiedzią na realne potrzeby – zapewnienie im bezpiecznych i dostosowanych do ich specyficznych wymagań warunków bytowych. Jak mówi Paulina Papka, w całym kraju brakuje podobnych miejsc. Wielu dorosłych z autyzmem nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować ani utrzymać się we własnym mieszkaniu. Często są oni pod opieką starszych rodziców, którzy z czasem nie są już w stanie zapewnić im odpowiedniej troski. Po ich śmierci osoby z autyzmem często trafiają do domów pomocy społecznej, które nie są dostosowane do ich potrzeb.

„Leśny Dom” ma być miejscem wyjątkowym – otoczonym przepiękną przyrodą i bliskością lasu. Każde z 12 mieszkań będzie przeznaczone dla jednej osoby, co związane jest z indywidualnymi potrzebami osób z autyzmem, mających swoje schematy zachowań i przyzwyczajenia. Na terenie „Leśnego Domu” będzie także miejsce na wspólne warsztaty czy okolicznościowe imprezy. Mieszkańcy będą pod całodobową opieką specjalistów dbających o ich bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania.

Prezes Papka dodaje, że mimo możliwości uzyskania dotacji na budowę mieszkań, ze względu na rosnące ceny rynkowe, potrzebne są dodatkowe środki na wyposażenie domu i działania związane z rozliczeniem dotacji. Organizacja uruchomiła zbiórkę pieniędzy na ten cel i jest wdzięczna za każdą wpłaconą złotówkę.