Główny Urząd Miar zdobywa zezwolenie na użytkowanie laboratoryjnego kampusu w regionie świętokrzyskim

Główny Urząd Miar zdobywa zezwolenie na użytkowanie laboratoryjnego kampusu w regionie świętokrzyskim

W minioną środę, Główny Urząd Miar (GUM) zdobył uprawnienia do korzystania z nowopowstałego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego w Kielcach – poinformował dyrektor generalny instytucji, Piotr Ziółkowski. Zezwolenie obejmuje całość ośmiu budynków, które zostały stworzone jako część projektu o wartości przekraczającej 200 milionów złotych.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM został zlokalizowany przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. Pierwszy etap budowy objął sześć laboratoriów – akustyczne i drgań, czasu i częstotliwości, a także laboratorium długości, masy, termometrii oraz metrologii interdyscyplinarnej. W ramach tego etapu powstały również budynki warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.

W środę otrzymaliśmy finalną decyzję od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – potwierdził Ziółkowski. Decyzja jest prawomocna i dotyczy wszystkich ośmiu budynków. To oznacza, że od dzisiaj możemy skierować pracowników do pracy w budynkach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego.

W pierwszej fazie zatrudnienie w kampusie znajdzie około 60 osób. Uruchomienie poszczególnych stanowisk badawczych będzie następować stopniowo, a stabilizacja warunków środowiskowych w laboratoriach może zająć kilka najbliższych miesięcy – dodał Ziółkowski.

Budowa kampusu rozpoczęła się w 2021 roku na zboczu góry Hałasa, gdzie powstało osiem budynków. Wykonawca nadal wykonuje prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół całego kompleksu.

Za strategiczny cel funkcjonowania kampusu GUM w Kielcach uznano wykorzystanie metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim i światowym. Planuje się również stworzenie centrum polskiej metrologii – miejsca spotkań środowisk badawczych, naukowych oraz przemysłowych.

Laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy mają wspierać system dystrybucji czasu w Polsce dla sektorów gospodarki wymagających precyzyjnie, nieprzerwanie, wiarygodnie i niezawodnie odmierzanego czasu (do milisekund), tj. dla: energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.

Całkowity koszt pierwszego etapu budowy i wyposażenia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach wyniósł około 230 mln zł.