Decyzja o budżecie na rok 2024 ponownie w rękach radnych wojewódzkich

Decyzja o budżecie na rok 2024 ponownie w rękach radnych wojewódzkich

Na początku nadchodzącego tygodnia, dokładniej mówiąc 29 stycznia, radni wojewódzcy po raz kolejny będą zmuszeni do przegłosowania planu budżetowego na rok 2024. Ta zmieniona propozycja ma służyć jako odpowiedź na wcześniejsze zastrzeżenia radnych, które pojawiły się podczas omawiania pierwszej wersji budżetu.

Pierwsza propozycja budżetu nie zdobyła poparcia wśród radnych podczas sesji sejmiku, która odbyła się w grudniu. Krytyka ze strony opozycji wynikała z jej spostrzeżeń, że zbyt duża ilość funduszy jest przeznaczana na nagrody dla pracowników urzędu, a zdecydowanie za mało na wsparcie działań w obszarach takich jak sport czy kultura.

Aktualna propozycja uwzględnia te obszary, które były wcześniej pomijane. Wydatki przeznaczone na administrację zostały zmniejszone o ponad 7 milionów złotych. Zwiększono natomiast fundusze przeznaczone na lokalne instytucje kulturalne, jak również kluby sportowe znajdujące się na terenie województwa. Nowa wersja budżetu zawiera również zapisy o rozszerzeniu programu stypendialnego dla studentów oraz plany powrotu do inwestycji drogowych, które nie zostały zrealizowane w roku 2023.

Ale czy te zmiany będą wystarczające aby zdobyć akceptację radnych? Mimo że większość komisji wyraziła pozytywną opinię na temat nowej propozycji, wielu radnych wstrzymało się od oddania swojego głosu. Ostateczne decyzje poznamy już dziś.