Bezpieczeństwo na drogach Świętokrzyskiego podczas sylwestrowo-noworocznego weekendu

Bezpieczeństwo na drogach Świętokrzyskiego podczas sylwestrowo-noworocznego weekendu

Ze względu na przewidywane nasilenie ruchu drogowego w okresie weekendu sylwestrowo-noworocznego, drogi województwa świętokrzyskiego zostaną poddane intensywnemu nadzorowi przez funkcjonariuszy drogówki. Policjanci będą skrupulatnie obserwować zarówno kierowców, jak i pieszych, zwracając uwagę na prawidłowe stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Weekend przełomu roku to moment, kiedy można oczekiwać znacznego wzrostu ruchu na drogach regionu świętokrzyskiego. W obliczu tego, policja apeluje o rygorystyczne przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz uświadamia o konsekwencjach płynących z ich łamania. Przez cały okres weekendowy, stróże prawa będą kontrolować trzeźwość kierujących, prawidłowość przewożenia pasażerów – ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo dzieci – oraz prędkość pojazdów.

Policjanci z województwa świętokrzyskiego skoncentrują swą uwagę również na bezbronnych uczestnikach ruchu drogowego, z myślą o ich bezpieczeństwie. W ramach kontroli, sprawdzą czy piesi poruszający się poza terenami zabudowanymi, tam gdzie nie ma chodników ani dróg dla pieszych, posiadają i korzystają z elementów odblaskowych.