Miasto Kielce przyznało stypendia dla 100 ambitnych studentów

Miasto Kielce przyznało stypendia dla 100 ambitnych studentów

Nieopisana radość ogarnęła stypendystów, którzy otrzymali wsparcie od miasta Kielce. Studenci, którzy na maturze osiągnęli doskonałe wyniki i zdecydowali się kontynuować edukację na jednym z uniwersytetów w Kielcach, byli zdumieni. Pochodzą z pierwszego roku studiów, a ich liczba wynosi 100 osób. W tym roku odnotowano rekordowe zainteresowanie Międzynarodowym Programem Stypendialnym Miasta Kielce, co skutkowało wykorzystaniem całej dostępnej puli stypendiów po raz pierwszy od jego uruchomienia.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępca Marcin Chłodnicki wręczyli młodym ludziom powiadomienia o przyznaniu stypendiów na rok akademicki 2023/2024 podczas uroczystości w Domu Środowisk Twórczych. Wydarzenie zgromadziło również reprezentantów lokalnych uczelni wyższych: dr hab. inż. Barbarę Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz dr hab. Jakuba Takosoglu, prof. PŚk, Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

W ramach Programu Stypendialnego, każdego roku wspieranych jest 100 osób. Tym razem Urząd Miasta Kielce otrzymał aż 147 wniosków o przyznanie stypendium. Spośród laureatów, 82 to studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (w tym 40 z medycyny), a 18 to studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Całkowita liczba stypendystów z Kielc wyniosła 30 osób, w tym sześciu pochodziło z Ukrainy, w tym trzech z Winnicy, miasta partnerskiego Kielce.

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, wyraził swoje zadowolenie z rosnącego zainteresowania programem stypendialnym wśród młodych i uzdolnionych ludzi. Zauważył również, że kieleckie uczelnie są wybierane przez osoby z najwyższymi wynikami maturalnymi. Wśród tegorocznych stypendystów jest jeden student, który uzyskał średni wynik na maturze na poziomie 98%.

Viceprezydent Marcin Chłodnicki podkreślał cel Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce, którym jest przyciąganie młodych ludzi do studiowania w Kielcach. Przedstawiciele Uniwersytetu i Politechniki dziękowali władzom miasta Kielce za współpracę i wsparcie.

Stypendia w wysokości 500 złotych miesięcznie będą wypłacane od października do czerwca 2024 roku. Stypendium może otrzymać student studiujący na uczelni wyższej z siedzibą w Kielcach, który osiągnął co najmniej 75% średnią na maturze z dwóch wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.