Kielce promują edukację ekologiczną wśród najmłodszych poprzez projekt "Złap i zatrzymaj deszcz"

Kielce promują edukację ekologiczną wśród najmłodszych poprzez projekt "Złap i zatrzymaj deszcz"

Ruszają działania w ramach nowego projektu o nazwie „Złap i zatrzymaj deszcz – edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki” realizowanego przez miasto Kielce. To inicjatywa, która pozwoli uczniom trzech podstawówek – nr 8, 27 i 28 – wziąć udział w warsztatach i konkursie.

Kluczowym celem tego przedsięwzięcia jest zaznajomienie młodych ludzi z problemami związanymi ze zmianami klimatyczny, a przede wszystkim z drastycznym zanikiem światowych zapasów wody – zarówno na globalnym, jak i lokalnym poziomie – a także z metodami walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem. W ramach realizacji planu przewidziano cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych do uczniów klas III-VIII z trzech szkół: SP nr 8 im. Wojska Polskiego, SP nr 27 im. K. K. Baczyńskiego i SP nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków”.

Część edukacyjna projektu uwzględni prezentację środków służących do zapobiegania kurczeniu się zasobów wodnych oraz korzyści płynących z gromadzenia deszczówki na poziomie mikro, czyli obszarze nieruchomości lub placu szkolnego, a także makro, tj. wpływ na całe miasto.

Celem tych działań edukacyjnych jest pokazanie młodzieży, że nawet drobne działania jednostkowe mogą wpływać na stan zasobów wodnych, mikroklimat i zdrowie ludzi, co jest kluczowe dla adaptacji miasta do zmian klimatu. Projekt zakończy konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie będą tworzyć plakaty ilustrujące swoje wizje i skojarzenia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania deszczówki na terenie Kielc.

Projekt „Złap i zatrzymaj deszcz” jest elementem szeroko zakrojonych działań zawartych w „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”, które potrwają do końca czerwca 2025 roku.

Inicjatywę wsparły Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które przyznały dotację na kwotę 14 400 zł na podstawie umowy dotacji Nr 05309/23 z dnia 27.09.2023 r.