W Kielcach zatrzymano cudzoziemców z Indii i Wietnamu za nielegalny pobyt

W Kielcach zatrzymano cudzoziemców z Indii i Wietnamu za nielegalny pobyt

Strażnicy graniczni z kieleckiej placówki przeprowadzili dwie operacje kontroli legalności pobytu cudzoziemców na obszarze Polski. Akcje te miały miejsce we Włoszczowej oraz Skarżysku Kamiennej. W rezultacie tych działań, zatrzymano czwórkę cudzoziemców – dwóch obywateli Indii i dwóch Wietnamu.

Ludzie z Indii, poddani kontroli, przedstawili swoje paszporty oraz karty pobytu wydane przez maltańskie władze. Po skonsultowaniu tych dokumentów z bazą danych Straży Granicznej, okazało się, że są one na liście zastrzeżeń i zostały unieważnione przez organ, który je wydał. W związku z tym, mężczyźni zostali zatrzymani za nielegalne przebywanie na terenie naszego kraju. Zastrzeżone karty pobytu zostały skonfiskowane i będą odesłane do Ambasady Malty w Polsce.

Jeden z obywateli Wietnamu, według danych straży granicznej, to osoba, która nie przestrzegała decyzji o obowiązku powrotu do kraju. Decyzja ta została wydana w kwietniu poprzedniego roku przez Komendanta Placówki SG w Warszawie. Dlatego, Komendant Placówki SG w Kielcach wydał postanowienie o obowiązku regularnego zgłaszania się obywatela Wietnamu w każdy pierwszy piątek miesiąca do siedziby kieleckiej placówki. Cudzoziemiec ten oddał też swój paszport do depozytu placówki SG w Kielcach.

Okazało się również, że drugi z Wietnamczyków przebywał na terenie Polski nielegalnie, ponieważ nie dysponował odpowiednim dokumentem do pobytu.

Dla dwóch obywateli Indii oraz jednego z Wietnamczyków, Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał decyzje o obowiązku powrotu. Takie decyzje zawierają zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.