W Kielcach oficjalnie rozpoczęła działalność Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Kielcach oficjalnie rozpoczęła działalność Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W siedzibie kieleckiego ratusza odbyło się inauguracyjne zebranie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wydarzenie cieszyło się obecnością Bogdana Wenty, prezydenta Kielc oraz Dariusza Detki, dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Kielce, którego jednostka udziela wsparcia administracyjnego i organizacyjnego dla Rady.

Prezydent Bogdan Wenta skierował gratulacje do członków Rady za ich wybór i aktywność społeczną, podkreślając ich wkład w kwestie dotyczące miasta i jego mieszkańców. Wyraził przekonanie, że ich wiedza i doświadczenie przyczynią się do efektywnej współpracy i pozytywnie wpłyną na sprawy związane z pożytkiem publicznym.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to gremium doradcze, które działa przy prezydencie miasta. Formułuje swoje opinie na temat projektowanych uchwał oraz angażuje się w debatę na tematy istotne dla pożytku publicznego i wolontariatu. Dodatkowo pełni rolę mediacyjną między prezydentem a organizacjami pozarządowymi.

Do głównych zadań Rady należy ocenianie projektów uchwał i aktów prawa lokalnego, które dotyczą publicznych zadań omówionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). Rada ma na wyrażenie pisemnej opinii 14 dni od dnia otrzymania projektu. Brak opinii w tym terminie jest traktowany jako rezygnacja z prawa do jej wyrażenia.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach liczy dwunastu członków, w tym sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, dwóch członków Rady Miasta Kielce oraz czterech reprezentantów Prezydenta Miasta Kielce. Praca w Radzie nie jest wynagradzana. Obecna, czwarta już kadencja, potrwa trzy lata.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali Maję Szczukiewicz, reprezentującą Polski Czerwony Krzyż, na stanowisko przewodniczącej Rady.