Apelacja w sprawie radnej z Kielc – początek procesu

Apelacja w sprawie radnej z Kielc – początek procesu

W środę w Sądzie Okręgowym w Kielcach miało miejsce rozpoczęcie procesu apelacyjnego dotyczącego Katarzyny Zapały, radnej miejskiej z Koalicji Obywatelskiej. W postępowaniu pierwszej instancji, sąd uznał Załażą za winną przekroczenia swoich uprawnień w intencji osiągnięcia korzyści finansowych dla innych osób. Tzw. „sprawa działki dla szwagra” jest obecnie przedmiotem apelacji.

Zarzuty prokuratury względem Katarzyny Zapały (która wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych) zostały zaprezentowane podczas procesu w pierwszej instancji, który odbył się w grudniu 2020 roku przed Sądem Rejonowym w Kielcach. Zapała została oskarżona o przekroczenie swoich kompetencji rady miasta, aby pomóc innym osobom osiągnąć zyski finansowe. Również zarzucono jej wykorzystanie wiedzy o działkach miejskich do osobistego zaangażowania w gwarantowanie inwestorowi pozytywnej opinii na wniosek o dzierżawę działki bez przetargu. Działka miała być wydzierżawiona na okres 30 lat przedsiębiorcy, z którym związany był szwagier radnej.

Wyrok w tej sprawie zapadł w sierpniu 2022 roku. Sąd podtrzymał oskarżenia prokuratury i skazał Katarzynę Zapałą na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres trzech lat. Wymierzono jej również trzyletni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w samorządach oraz grzywnę w wysokości 13,5 tys. złotych.